تاریخچه شرکت

Image
تاریخچه کابوک

کابوک چگونه متولد شد ؟

کابوک نام پرنده ای در زبان کردی است .
تیم فنی کابوک پس از چندین سال طراحی و توسعه نرم افزارهای ویژه اتوماسیون سازمانی با نقیصه ای تحت عنوان لجستیک در بازار ایران برخورد کردند . اکثر سازمانهای خدمات محور که محصول به مشتری خرد ارائه می دهند از آخرین زنجیره فرایند فروش خود غافل می شوند که آن چیزی نیست جز ارسال به مشتری .
متاسفانه علیرغم پیشرفت در زیرساخت آی تی کشور و رشد فزاینده فروش اینترنتی ارسال محصولات با محدودیت و مشکلات بسیار زیادی همراه است . کابوک چندین سال در این زمینه تحقیق و بررسی کرده است و معتقد است گلوگاههای اصلی را یافته است .
لذا اقدام به طراحی فرایند کامل ارسال کرد و این امر را در دو حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت تخصصی دنبال نمود .
راهکار فعلی حاصل تجربه چندین ساله تیم کابوک است که امید می رود این تجربه غنی تر و مسمر ثمر تر گردد .